Himmel

tillbaka

Om Aedes

Företaget grundades av Johannes Igelström och Anton Lindberg 2005 och är i dagsläget engagerat i ett flertal projekt och för diskussioner med ett flertal kommuner om markanvisning. Tidigare har Aedes främst deltagit i projekt som arkitekt men vill nu vidareutvecklas mot ett större ansvarstagande och helhetsgrepp.

Johannes Igelström - VD (CEO)
Johannes har en Arkitektexamen från Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot byggledning, fastighetsförvaltning, projektledning och affärsmarknadsföring. Har arbetat med bostäder dels i egen regi men även för Kreativa Hus Arkitekter med ansvar för mindre bostadsprojekt. Johannes har även arbetat med utredningsarbete åt ett europeiskt Europakommissionsprojekt. Under studietiden var han vice ordförande för SACO Studentråd, Sveriges största frivilliga studentorganisation, och arbetade mycket med politiskt påverkansarbete och mediakommunikation.

Anton Lindberg - Ekonomichef (CFO)
Anton har en examen i Nationalekonomi och har utöver det läst ett år Organisation och Ledning i New York med toppbetyg samt två års jurdik och företagsekonomi studier parallellt med sin examen. Han har också varit egenföretagare inom ekonomi och juridik konsultation och säljare av allt från Hästens sängar till annonser. Anton var chefredaktör för kårtidningen vid Högskolan i Skövde, återuppstartade tidningen och byggde upp ett kapital på 50 000 kronor från en skuld på 18 000 kronor. Han har också varit vice ordförande för Börsutskottet vid Högskolan i Skövde, och genomförde en finansdag på skolan.
Anton var med och grundade Ung Media, vilket är en nationell ungdomsorganisation för ungdomsmedia med över 1000 medlemmar som bland annat blivit remissinstans till regeringen i ungdomsfrågor.

 

 

RitbordGraf