Himmel

tillbaka

Målgrupp

Aedes hyresatriumhus riktar sig primärt mot den lilla barnfamiljen med ett eller två små barn i åldrarna 0 – 12 år och sekundärt till 55+ och pensionärer. Ett attraktivt boende i form av mindre radhus med egen trädgård och uteplats tillsammans med en funktionell och vacker interiör ska tilltala den lilla barnfamiljen.

Med en låg hyra och upplåtelseformen hyresrätt är de ekonomiska kraven små för människor att få ett boende med Aedes. Möjligheten för just barnfamiljer att till sitt boende ha en egen trädgård är av stort värde. Att kunna erbjuda hyresgäster detta till samma kostnad som en likvärdigt stor lägenhet i ett flerfamiljshus är av stor vikt. Den låga kostnaden gör också boendeformen extra attraktiv för pensionärer som i regel har en liten ekonomi.

Att skapa ett attraktivt boende för just den lilla barnfamiljen är intressant ur kommuners synvinkel där utflyttningen efter att invånarna tagit sin högskoleexamen och får sina första barn är stor. Med våra hus blir det lättare att få invånarna att stanna kvar inom kommunen och skapa en större kontinuitet i barnomsorg och skolsystemet för kommunen.