Himmel

tillbaka

Konstruktion

Aedes använder sig av morgondagens konstruktionsprinciper vid uppförande av bostäderna. En hög prefabriceringsgrad skapas genom att underleverantörer leverar färdiga moduler i platta paket som monteras direkt på byggplatsen. Modulerna i sin tur är producerade på fabrik med hög automatiseringsgrad för hög och jämn kvalitet. Mellanväggar, badrum, ytterväggar, tak och kök kommer färdiga till byggplatsen vilket möjliggör en snabb produktion från grundläggning till takläggning.

Material
Ytterväggar är klädda i obehandlad lärträpanel. Fönster är utförda med träkarm invändigt och aluminiumram utvändigt. Invändigt är hela bostäderna utförda med trägolv utom i badrummet där såväl golv som väggar är kaklade. Övriga innerutrymmen är målade gipsskivor och ett tak av trä. Utvändigt används betongplattor på gångar och uteplatser.

Uppvärmning
Husen är uppvärmda enligt ”Passiv-hus modellen”(hus utan värmesystem) för ett miljövänligt boende med låg miljöpåverkan och låga uppvärmningskostnader. Med ett effektivt ventilationssystem med värmeväxlare blir behovet av uppvärmning mycket begränsat vilket ger låga värmekostnader under hela byggnadens livslängd.